Welcome to Klikatu   Click to listen highlighted text! Welcome to Klikatu

Pribatutasun politika webgunea

Pribatutasun politika webgunea

WEBGUNEAREN PRIBATUTASUN-POLITIKA

I. PRIBATUTASUN POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Indarrean dagoen legedian ezarritakoa errespetatuz, ALKAXURI S.L.k, www.klikatu.eus webgunearen titularra den aldetik, konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, jasotako datuen arriskurako egokia den segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika hori barne hartzen duten legeak

Pribatutasun-politika hau Interneten datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

• Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa (DBEO).

• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide
Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

• 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko erregelamendua onartzen duena.

• 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza
Elektronikoari buruzkoa.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren identitatea

Www.klikatu.eus webgunean jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna ALKAXURI S.L. da, IFK: B71268577 (aurrerantzean, tratamenduaren arduraduna). Hona hemen harremanetarako datuak:

• Helbidea: Erlategi kalea 6, behea, 31700 Elizondo, Nafarroa.
• Harremanetarako telefonoa: 948581822
• Harremanetarako emaila: info@klikatu.eus

Datu Pertsonalen Erregistroa

DBEOn eta DBLOn ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu ALKAXURI S.L.k bere orrialdeetan luzatutako formularioen bidez bildutako datu pertsonalak gure fitxategian sartuko direla eta tratatuko direla, ALKAXURI S.L.ren eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko edo eskaera bera betetzeko formularioetan ezartzen den zerrenda mantentzeko. Era berean, DBEOn eta DBLO-DBLOn aurreikusitakoarekin bat etorriz, DBEOren

30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu behar denean izan ezik, tratamendu- jardueren erregistro bat mantentzen da. Erregistro horrek, helburuen arabera, egindako tratamendu-jarduerak eta DBEOn ezarritako gainerako inguruabarrak zehazten ditu.

Datu pertsonalen tratamenduari aplika dakizkiokeen printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduak DBEOren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauek bete beharko ditu:

• Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: erabiltzailearen baimena beharko da beti, datu pertsonalak zer helburutarako biltzen diren argi eta garbi jakin ondoren.

• Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu jakin, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira.

• Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak tratamenduaren xedeetarako
behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.

• Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak izan behar dira, eta eguneratuta egon behar dute beti.

• Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak Erabiltzailearen identifikazioa baimentzeko moduan baino ez dira mantenduko, tratamenduaren helburuetarako behar den denboran.

• Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: datu pertsonalak segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.

• Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren erantzulea arduratuko da aurreko
printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak

ALKAXURI S.L. enpresan tratatzen diren datuen kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira tratatzen datu pertsonalen kategoria bereziak DBEOren 9. artikuluaren

Datu pertsonalen tratamendurako lege-oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria adostasuna (baimena) da. ALKAXURI SLk konpromisoa hartzen du Erabiltzailearen berariazko baimen egiaztagarria eskatzeko bere datu pertsonalak helburu jakin baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Erabiltzaileak edozein unetan baimena kentzeko eskubidea izango du. Baimena kentzea bezain erraza izango da. Oro har, baimena kentzeak ez du Web Gunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak bere datuak kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo webgunearen edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik formularioen bidez eman behar baditu edo eman baditzake, informazioa emango zaio, baldin eta datu horietakoren bat nahitaez bete behar bada, egindako eragiketa behar bezala garatzeko ezinbestekoak direlako.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

Datu pertsonalak ALKAXURI S.L.k bildu eta kudeatzen ditu, webgunearen eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko, edo azken horrek betetzen dituen formularioetan ezartzen den harremanari eusteko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Era berean, datuak helburu komertzial batekin erabili ahal izango dira: pertsonalizazioa, operatiboa eta estatistikoa, eta ALKAXURI SLren helburu sozialari dagozkion jarduerak, bai eta datuak ateratzeko, biltegiratzeko eta marketin-azterketak egiteko ere, Erabiltzaileari eskainitako edukia egokitzeko, eta kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeko webgunean.

Datu pertsonalak lortzen direnean, erabiltzaileari jakinaraziko zaio datu pertsonalak zertarako erabiliko diren, hau da, zer erabilera emango zaion bildutako informazioari.

Datu pertsonalen atxikipen-aldiak

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran baino ez dira atxikiko, eta arrazoizko denboran, gure betebehar eta betebeharrak betetzen ditugula frogatzeko, edo Erabiltzaileak ezabatzeko eskatzen duen arte.

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak honako hartzaile edo hartzaile-kategoria hauekin partekatuko dira:

– Google Analytics. Googlek, Inc. delawareko konpainia batek eskaintzen duen webgunera egindako bisitei buruzko informazio estatistikoaren zerbitzua. Bere bulego nagusia 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Estatu Batuetan dago. Cookieak mlformacion.com-en erabilerari buruz sortzen duen informazioa (IP helbidea barne) Googlek zuzenean transmititu eta artxibatuko du Estatu Batuetako zerbitzarietan.

helbide elektronikoan.

Adingabeen datu pertsonalak

DBEOren 8. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek soilik eman ahal izango dute beren datu pertsonalak modu zilegian tratatzeko baimena ALKAXURI SLren bidez.

14 urtetik beherakoa bada, beharrezkoa izango da gurasoen edo tutoreen adostasuna tratamendurako, eta hori zilegitzat joko da soilik haiek baimena ematen duten neurrian.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

ALKAXURI SLk konpromisoa hartzen du behar diren neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak hartzeko, jasotako datuen arriskurako egokia den segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, kontserbatutako edo beste era batera tratatutako datu pertsonalak edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea saihesteko.

Webguneak SSL ziurtagiri bat du (Secure Socket Layer), datu pertsonalak modu seguruan eta konfidentzialean transmititzen direla ziurtatzen duena, datuak zerbitzariaren eta erabiltzailearen artean transmititzen direlako, eta atzeraelikaduran, erabat zifratuta edo enkriptatuta.

Hala eta guztiz ere, ALKAXURI S.L.k ezin duenez bermatu interneten inpungabetasuna, ez eta hackerren edo datu pertsonaletara iruzurrez sartzen diren beste batzuen gabezia ere, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du Erabiltzaileari behar ez den atzerapenik gabe jakinarazteko, datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean eta horrek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako arrisku handia ekar dezakeenean.

DBEOren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna urratzea da transmititutako, kontserbatutako edo beste era batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea eragiten duen segurtasun-urraketa oro, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea.

Datu pertsonalak konfidentzial gisa tratatuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du informazioa emateko eta, legezko edo kontratuzko betebehar baten bidez, konfidentzialtasun hori bere langileek, elkartekideek, eta informazioa eskuragarri jartzen duen pertsona orok errespetatuko dutela bermatzeko.

Datu pertsonalen tratamenduaren ondoriozko eskubideak

Erabiltzaileak ALKAXURI SLren gainean du, eta, beraz, DBEOn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean:

• Datuak eskuratzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da baieztatzea ALKAXURI S.L. bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez, eta, hala bada, izaera pertsonaleko bere datu zehatzei buruzko eta ALKAXURI SLk egin duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa lortzea, bai eta, besteak beste, datu horien jatorriari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzko informazioa ere.

• Zuzentzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak aldatzeko, baldin eta okerrak badira edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak badira.
• Ezabatzeko eskubidea («ahazteko eskubidea»): indarrean dagoen legeriak kontrakorik ezartzen ez badu, erabiltzaileak bere datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea du, datu horiek jada beharrezkoak ez direnean bildu edo tratatu ziren helburuetarako;
Edo erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu duenean eta legezko beste oinarririk ez duenean; edo erabiltzaileak tratamenduarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik ez duenean; edo datu pertsonalak legez kontra tratatu direnean; edo datu pertsonalak legezko betebehar bat betez ezabatu behar direnean; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako adingabe bati egindako informazio-zerbitzuen zuzeneko eskaintza baten ondorioz lortu direnean.
Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak, eskura duen teknologia eta aplikazioaren kostua kontuan hartuta, zentzuzko neurriak hartu beharko ditu datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei datu pertsonal horietarako edozein lotura ezabatzeko interesdunaren eskaeraren berri emateko.

• Tratamendua mugatzeko eskubidea: erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko duen eskubidea da. Erabiltzaileak eskubidea du tratamendua mugatzeko bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean; tratamendua legez kontrakoa denean; tratamenduaren arduradunak datu pertsonalen beharrik ez duenean, baina erabiltzaileak erreklamazioak egiteko behar duenean; eta erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.

• Datuen eramangarritasunerako eskubidea: tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada, Erabiltzaileak eskubidea izango du bere datu pertsonalak tratamenduaren arduradunarengandik jasotzeko, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean, eta tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko. Teknikoki posible den guztietan, tratamenduaren arduradunak zuzenean igorriko dizkio datuak beste arduradun horri.

• Aurka egiteko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo datu horien tratamendua bertan behera uzteko ALKAXURI S.L.ren aldetik.

• Tratamendu automatizatuan (profilak egitea barne) soilik oinarritutako erabakirik ez hartzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan (profilak egitea barne) soilik oinarritutako banakako erabakirik ez hartzeko, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu.

Horrela, bada, interesdunak aurrez deskribatutako eskubideak baliatu ahal izango ditu, www.klikatu.eus web orriaren bidez, horretarako prestatutako inprimakian “ArSol eskubideak”, bere nortasuna behar bezala egiaztatuz.

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Webguneak hiperestekak edo estekak izan ditzake, ALKAXURI S.L. ez diren hirugarrenen web- orrietara sartzeko aukera ematen dutenak, eta, beraz, ALKAXURI S.L. sozietateak erabiltzen ez dituenak. Webgune horien titularrek datuak babesteko politika propioak izango dituzte, eta beraiek izango dira, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken erantzule.

Erreklamazioak kontrol-agintaritzari

Erabiltzaileak uste badu bere datu pertsonalak tratatzen ari den moduan indarrean dagoen araudiaren aurkako arazo edo arau-hauste bat dagoela, eskubidea izango du benetako babes judizialerako eta kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko, bereziki, ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen lekua duen estatuan. Espainiaren kasuan, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da kontrol-agintaritza (http://www.agpd.es) .

II. PRIBATUTASUN-POLITIKA HAU ONARTZEA ETA ALDATZEA

Beharrezkoa da Erabiltzaileak Pribatutasun Politika honetan jasotako izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko baldintzak irakurri izana eta horiekin ados egotea, baita bere datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, tratamenduaren arduradunak tratamendua modu egokian, epeetan eta adierazitako helburuetarako erabili ahal izan dezan. Webgunea erabiltzeak webgunearen Pribatutasun Politika onartzea ekarriko du.

ALKAXURI S.L.k bere Pribatutasun Politika aldatzeko eskubidea du, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa baten ondorioz. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio berariaz jakinaraziko erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orri hau aldizka kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hori eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkora (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora egokitzeko.

Click to listen highlighted text!